OPINIE TECHNICZNE / SĄDOWE

Opinie techniczne i opinie sądowe

Wykonujemy ocenę stanu technicznego budynku lub obiektu budowlanego w formie:

  • opinii technicznej
  • opinii sądowej Biegłego Sądowego z zakresu budownictwa oraz z zakresu kosztorysowania robót budowlanych potrzebne na etapie przed lub w trakcie postepowania sądowego.

W tym zakresie oferujemy:

  • analizy prawidłowości wykonania robót budowlanych
  • analizy prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
  • badania przyczyn ewentualnych błędów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
  • zasadności i weryfikacji roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
  • oceny stanu technicznego