KIEROWNIK BUDOWY

  • pełniąc funkcję kierownika budowy oferujemy zarządzanie placem budowy w pełnym zakresie
  • koordynuję prac zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem
  • zgłoszenie obiektu do odbioru
  • uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz końcowym
  • prowadzenie dziennika budowy
  • sporządzanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych
  • kontrola nad zachowaniem zasad sztuki budowlanej i kompletność dokumentacji