KOSZTORYSOWANIE

Kosztorys inwestorski, kosztorys budowlany.

Wykonujemy na zlecenie wykonawców, inwestora oraz na potrzeby prywatne:

  • kosztorysy ofertowe na bazie przedmiarów lub dokumentacji technicznej,
  • kosztorysy inwestorskie
  • kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie,
  • kosztorysy likwidacji szkód budowlanych